Hovedseksjon

Strategisk plan

Strategisk plan 2023

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan 2023 og Strategisk plan, årets oppsummering