Hovedseksjon

Strategisk plan

strategisk plan 2022

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan 2022 og Strategisk plan, årets oppsummering