Strategisk plan

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan 2019 Oslo VO Nydalen.pdf