Hovedseksjon

Strategisk plan

strategisk plan 2024

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan 2024 og tiltaks- og aktivitetsplan 2024