Strategisk plan

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan 2020 Oslo VO Nydalen

 

 

Strategisk plan