Strategisk plan

strategisk plan 2021

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår. Strategisk plan gjenspeiler skolens prioriterte satsingsområder.

Les planen her: Strategisk plan og oppsummering 2021