Hovedseksjon

Opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom fagene kunst og håndverk, musikk, mat og helse og IKT

Oslo VO Nydalen gir opplæring i grunnleggende ferdigheter til voksne med behov for slik opplæring. Det kan være personer som ikke har fått tilstrekkelig opplæring tidligere, eller personer som trenger ny opplæring pga. sykdom eller skade. Andre har behov å styrke sine grunnleggende ferdigheter for å komme ut i jobb eller andre aktiviteter etter endt skolegang. Noen deltakere har som mål å oppnå kunnskap som fremmer god fysisk og psykisk helse, mens andre har som mål å bli deltakere i demokratiske prosesser.  

Opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne kan være: 

 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter  
 • Grunnleggende lese- og skriveferdigheter  
 • Matematikk/ grunnleggende regning  
 • IKT  
 • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)  
 • Motorisk trening og liknende 

All opplæring i grunnleggende ferdigheter gis normalt gjennom ulike fag og målene for opplæringen hentes fra gjeldende læreplanverk for det enkelte fag. Opplæringen er alltid tilrettelagt individuelt utfra deltakers behov. 
Ved å klikke på lenkene under kan du lese mer om opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom forskjellige fag: 

 

Kunst og håndverk

Mange av senterets deltakere profiterer på å kommunisere gjennom ulike kunst og kulturuttrykk som supplement eller som alternativ til verbal kommunikasjon. Kunst og håndverk er en god læringsarena for minoritetsspråklige som trenger å øve på muntlige ferdigheter. Faget gir også et godt utgangspunkt for å jobbe med taktile og motoriske ferdigheter, for eksempel ved sansetap etter sykdom eller skade. Det jobbes med ulike uttrykksformer og forskjellige materialer. Vi har god erfaring med å etablere tverrfaglige grupper med deltakere med ulik bakgrunn.  

 

Musikk

Musikkundervisning på Oslo Vo Nydalen kan være/kan gis som:

 • Gitar/ukuleleundervisning
 • Pianoundervisning
 • Annen instrumentalundervisning
 • Sang
 • Musikkproduksjon
 • Musikalsk kommunikasjon

Musikkfaget spiller en viktig rolle for mange deltakere i spesialundervisningen.
Sentralt i dette faget står utvikling og vedlikehold av kommunikative ferdigheter gjennom økt musikalsk kompetanse.
Øving, musikalsk samspill og formidling er viktige elementer i faget. Undervisningen gis i gruppetimer og/eller i individuelle timer.

 

Mat og helse

Mat og helse er et fag som kan gi økt selvstendighet i egen hverdag. Faget gir mulighet for å trene på grunnleggende lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og ADL (opplæring i daglige gjøremål). Tilbudet kan inneholde blant annet: 

 • Lese og tolke oppskrifter  
 • Skrive handlelister  
 • Innarbeide gode arbeidsvaner som kan overføres til eget kjøkken.  
 • Praktisk regning for eksempel i å bruke mål/vekt. 
 • Innkjøp av matvarer og bevisstgjøres på å sammenligne priser. 
 • Deltakerne skal lære å lage trygg og ernæringsmessig riktig mat, med fokus på klima og bærekraft.  

 


IKT – Grunnleggende digitale ferdigheter 

Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet inneholder mange forskjellige elementer som til sammen er viktig å mestre i et moderne samfunn. Opplæringstilbudet i IKT tar utgangspunkt i deltakerens behov.  

 • Grunnopplæring i Word  
 • Bruk av hurtigtaster og nyttige hjelpeprogram  
 • Bruk av Internett som f.eks nettbank, e-post, sosiale medier  
 • Nettvett  
 • Bruk av smarttelefon, nettbrett og digitalt kamera.  

Betjening av datautstyr som øyestyring, mus, tastatur mm 


Søknadsskjema finner du her: Slik søker du