Hovedseksjon

Kognitive kommunikasjonsvansker

Voksne som etter skade eller sykdom trenger opplæring for lettere å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon kan få dette hos oss. Du kan få hjelp til å gjenvinne ferdigheter innen 
• Språk og kommunikasjon 
• Lesing og skriving 
• Hvordan mestre hverdagen etter en hjerneskade / Læring av kompenserende strategier 
• Tilpasning av hjelpemidler 
• Studiestøtte 

Kognitive kommunikasjonsvansker er vansker med forståelse, tale, lesing, skriving, samtaleferdighet og sosial kompetanse som har sin årsak i underliggende kognitive vansker som oppmerksomhet, hukommelse, organisering, informasjonsprosessering, problemløsning og eksekutive funksjoner som følge av en ervervet hjerneskade. 
Oversatt fra CCD Preferred Practice Guidelines, CASLPO 2002 

Her kan du lese mer: Statped: Språk- og kommunikasjonsvansker
Statped: Kognitive funksjoner

 

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du