Hovedseksjon

Permisjonsskjema

Hvis du planlegger å være borte fra undervisningen må du søke permisjon.
Skolen bestemmer om permisjon er godkjent eller ikke.

Dette er godkjente fraværsgrunner: 

  • Tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma (inntil tre dager) 
  • Følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (én dag)  
  • Dødsfall i nær familie (inntil tre dager + reisetid)  
  • Eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (én dag)  
  • Jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege eller tannlege  
  • Pålagt møte med offentlig myndighet/NAV  

Religiøse høytidsdager (inntil to dager) 
 Hvis du trenger permisjon fra undervisningen over lengre tid, det vil si mer enn en uke så kan dette bare innvilges av følgende årsaker:  

  • Du er/blir langvarig syk. Det gis blant annet permisjon til helseopphold/helsereiser.  
  • Fødsel eller adopsjon (av barn under 15 år) (også for fedre)  

Det gis ikke permisjon for andre reiser eller ferier i løpet av skoleåret. 

Søknad om permisjon kan du laste ned her.