Hovedseksjon

Info når du søker på vegne av andre

Som innsøkende instans er du ansvarlig for å ha avklart med den voksne at vedkommende ønsker et tilbud fra oss. Det er meget viktig at du krysser av for om du vil ha bekreftelse på mottatt søknad i søknadsskjemaet hvis du skal følge opp søknaden og den voksne videre.

Fullmakt eller bekreftelse på at du kan søke på vegne av deltaker hvis deltaker ikke selv kan signere må legges ved. Det er viktig for oss som skole å ha tilstrekkelig dokumentasjon av deltakers behov/medisinske opplysninger vedlagt søknaden for at vi skal kunne behandle saken raskt nok.

Når søknad er mottatt tar vi kontakt med deltaker og kaller inn til vurderingssamtale. Skriv inn hvis du ønsker at skolen skal holde deg orientert eller du ønsker å delta sammen med deltaker på vurderingssamtalen. Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.