Hovedseksjon

Info når du søker på vegne av andre

Som innsøkende instans er du ansvarlig for å ha avklart med den voksne at vedkommende ønsker et tilbud fra oss. Hvis du skal følge opp søknaden og den voksne videre må du krysse av for dette på den digitale søknaden.

Det er viktig for oss som skole å ha tilstrekkelig dokumentasjon av deltakers behov/medisinske opplysninger for at vi skal kunne behandle saken raskt nok. Last opp relevant dokumentasjon når søknad sendes inn.

Når søknad er mottatt tar vi kontakt med deltaker og kaller inn til vurderingssamtale. Skriv inn hvis du ønsker at skolen skal holde deg orientert eller du ønsker å delta sammen med deltaker på vurderingssamtalen. Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.