Hovedseksjon

Bibliotek

bibliotek

Biblioteket skal være et læringssenter, et studieverksted, der vi samler ulike pedagogiske ressurser, får informasjon og har gode arbeidsforhold. Biblioteket skal være et nyttig og trivelig møtested for deltakere, faglærere og andre tilsatte ved skolen.

Wenche Arisland er bibliotekar.