Hovedseksjon

Søkere fra andre kommuner

For søkere fra andre kommuner må hjemkommunen (eller søkeren selv) betale for opplæring i Oslo. Se veiledende satser for gjesteelever i kommunal voksenopplæring.

For at søkeren skal få tilbud i voksenopplæringen i Oslo, må det foreligge betalingsgaranti og tilrådning fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i hjemkommunen.

Last opp betalingsgaranti og sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste sammen med den digitale søknaden om spesialundervisning eller ettersend dokumentene pr post til:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
P.B. 6127 Etterstad
0602 Oslo