Hovedseksjon

Slik søker du

Du som søker på spesialundervisning for voksne, må fylle ut et søknadsskjema. Søknadsskjemaet gjelder om du søker 

  • spesialundervisning
  • logopedi
  • opplæring for synshemmede
  • opplæring for hørselshemmede
  • videreføring av eksisterende opplæringstilbud

Søknadsskjemaet kan du laste ned her:
Søknad om spesialundervisning 2022 (pdf)
Søknad om spesialundervisning 2022 (word-format)

Du får også søknadsskjemaet ved å henvende deg til

  • Oslo VO Nydalen, 23 39 39 00, eller til
  • Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
    Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, 23 47 00 00 

Frist for å sende inn ferdig utfylt søknad er 1. mars. Du sender søknaden til:
Oslo kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127, Etterstad,
0602 Oslo

Dersom du er deltaker ved Oslo VO Nydalen i inneværende skoleår kan du levere søknaden her. Søknadsfrist er da 15. februar

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til voksne med ervervet eller medfødt skade som bor i bydel Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen eller Ullern. Voksne i Oslo med behov for logopedisk eller synspedagogisk opplæring kan søke tilbud hos oss uavhengig av hvilken bydel de bor i.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass.

Våre rådgiverne kan også hjelpe deg med å søke.
Du kan nå dem ved å ringe: 23 39 39 00

Les gjerne brosjyren om opplæringstilbudene våre: 
Oslo VO Nydalen Spesialundervisning for voksne.pdf

 

Søknadsfrist 15. februar og 1. mars

søknadsskjema
søknadsskjema