Slik søker du

Du som søker på spesialundervisning for voksne, må fylle ut et søknadsskjema.

Lever eller send søknadsskjemaet til:

Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postadresse: Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget
Telefon: 23 47 00 00

Søknadsskjemaet får du ved å henvende deg der,
eller hit til Oslo VO Nydalen. 23 39 39 00 

Du kan også laste det ned: 
Søknad spesialundervisning 2021 pdf 
Søknad spesialundervisning 2021 .docx

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til voksne med ervervet eller medfødt skade som bor i bydel Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen eller Ullern. Voksne i Oslo med behov for logopedisk eller synspedagogisk opplæring kan søke tilbud hos oss uavhengig av hvilken bydel de bor i.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass.

Våre rådgiverne kan også hjelpe deg med innsøking.
Du kan nå dem ved å ringe: 23 39 39 00
Søknadsfrist er 1. mars


Hvis du allerede er deltaker,
kan du bruke et forenklet søknadsskjema:

Søknadsskjema 2021 inneværende deltakere.pdf
Søknadsskjema 2021 inneværende deltakere.docx
Forenklet søknadsskjema kan du levere her, på skolen, eller sende til:
Oslo kommune utdanningsetaten 
Oslo Voksenopplæring Nydalen 
Postboks 6127 Etterstad 
0602 Oslo 

Søknadsfrist er 15. februar.

Les gjerne brosjyren om opplæringstilbudene våre: 
Oslo VO Nydalen Spesialundervisning for voksne.pdf


Dersom du søker logopedi,

kan du bruke dette søknadsskjemaet:
Søknadsskjema logopedi 2021.pdf
Søknadsskjema logopedi 2021.docx

Søknaden sendes til 
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postboks 6127, Etterstad,
0602 Oslo

Søknadsfrist 15. februar og 1. mars

søknadsskjema
søknadsskjema