Hovedseksjon

Slik søker du

Du som trenger individuelt tilrettelagt opplæring for voksne, må sende inn en søknad om spesialundervisning. Søknaden finner du her: Søknad om spesialundervisning

Du må logge inn med Bank-Id for å kunne sende inn. Hvis du ikke har bank-id tar du kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Husk å laste opp all relevant informasjon knyttet til ditt behov for opplæring før du sender søknaden.

Hva skjer videre?

Etter at du har sendt inn søknad, får du bekreftelse på at vi har mottatt den. Du kan bli kontaktet hvis det er behov for mer informasjon eller kartlegging.

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeider en slik vurdering etter at du har søkt og vi har blitt kjent med deg.

Våre tilbud

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til voksne med ervervet eller medfødt skade som bor i bydel Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen eller Ullern. Oslo VO Skullerud gir spesialundervisning til deltakerne i de andre bydelene i Oslo.

Voksne i Oslo med behov for logopedisk eller synspedagogisk opplæring kan søke tilbud hos oss uavhengig av hvilken bydel de bor i.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass. 

 

Les mer om våre opplæringstilbud i denne brosjyren:
Oslo VO Nydalen Spesialundervisning for voksne.pdf

Ønsker du å snakke med en rådgiver for å finne ut om du skal søke eller hva du trenger? Se mer om rådgivertjenesten vår her: Rådgivertjenesten på Oslo VO Nydalen

Brosjyre - Opplæringstilbudene våre

opplæringstilbud.jpeg