Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Oslo VO Nydalen

Skolens AMU følger opp miljøarbeidet gjennom året. Skolens gode arbeid med miljø og energi har resultert i at vi er sertifisert for tre nye år, fra 1. juni 2019 til 1. juni 2022.

Les rapportene her:

I rapportene kan du bl.a. lese om ergiforbruket vårt, om transport og drivstofforbruk, om avfall og kildesortering og om vannforbruk.