Miljøfyrtårn

jøfyrtårn 2019-22  Oslo VO Nydalen

Skolens AMU følger opp miljøarbeidet gjennom året. Skolens gode arbeid med miljø og energi har resultert i at vi er sertifisert for tre nye år, fra 1. juni 2019 til 1. juni 2022.

Les hele rapporten her: Årlig klima- og miljørapport for 2018

I rapporten kan du bl.a. lese om ergiforbruket vårt, om transport og drivstofforbruk, om avfall og kildesortering og om vannforbruk. Og du kan lese at vi har et forbedringspotensial  når det gjelder kildesortering.