Læringsplakat

Du skal bli tatt imot på en god måte.

Du skal ha en kontaktlærer som kjenner deg.

Du skal ha en plan for timen.

Du skal få hjelp til å lage tydelige læringsmål.

Du skal få gode tilbakemeldinger på hvordan det går.

Du og læreren skal oppsummere hva du har lært i timen.

 

Les hele læringsplakaten her Læringsplakat Nydalen.pdf