Hovedseksjon

Læringsplakat

Du skal bli tatt imot på en god måte.

Du skal ha en kontaktlærer som kjenner deg.

Du skal ha en plan for timen.

Du skal få hjelp til å lage tydelige læringsmål.

Du skal få gode tilbakemeldinger på hvordan det går.

Du og læreren skal oppsummere hva du har lært i timen.

 

Les hele læringsplakaten her Læringsplakat Nydalen.pdf