Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret ved Oslo VO Nydalen er sammensatt av tre eksterne representanter, to elevrepresentanter og to ansatterepresentanter - alle med varaer. Rektor er sekretær. Anne Lise Rygvold er valgt til å lede driftsstyret.

Vi er veldig fornøyde å ha fått inn tre svært kunnskapsrike eksterne representanter som tilsammen representerer høy kompetanse og erfaring i forhold til ulike elevgrupper ved senteret:  

Anne Lise Rygvold er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet en årrekke som logoped i grunnskole, spesialskole og PP-tjenesten, og har erfaring med prosjekter knyttet til språkutvikling og språkvansker. Rygvold har i mange år vært faglig koordinator for logopedutdanningen.    

                                                 

Hans Holte er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo med fagene historie, sosiologi og norsk. Han har jobbet i osloskolen siden tidlig på 80-tallet - i grunnskole, videregående og i voksenopplæringen. Fylkestillitsvalgt i Utdanningsforbundet fram til 2015. For tiden arbeider han i et vikariat som seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.       

Ivar Morken er førsteamanuensis ved institutt for spesialpedagogikk. Faglige interesser er mangfold og inkludering, migrasjonspedagogikk, avvikssosiologi og spesialpedagogiske dilemmaer (i møte med praksis). Han vant UV-fakultetets undervisningspris, 2010, og har utgitt en mengde vitenskaplige artikler og bøker.                              

Ansatterepresentanter i driftsstyret er Catrin Ingebrigtsen og Liv Thorstensen (med vara Heidi Sandmo Kristoffersen og Vegard Stenersen Kristiansen).

Deltakerrepresentanter er Marianne Røa og Martine Sofie Nymann (med vara Winnie Melody Meyer, Elin Bernatek og Babak Pastaki Meshkinzare).

Referater fra driftsstyremøtene er offentlige dokumenter. Ta kontakt med rektor Vigdis Bratfoss for å få tilgang til dokumentene. Dersom du er ansatt, finner du driftsstyrereferatene på 365/Dokumenter lærere/Innkallinger og referater/Driftsstyre