Hovedseksjon

Driftsstyret

En gruppe mennesker som poserer for et bilde, dreitsstyret 2023

Driftsstyret ved Oslo VO Nydalen er sammensatt av tre eksterne representanter, to elevrepresentanter og to ansatterepresentanter - alle med varaer. Rektor er sekretær.

Vi er veldig fornøyde å ha fått inn tre svært kunnskapsrike eksterne representanter som tilsammen representerer høy kompetanse og erfaring i forhold til ulike elevgrupper ved senteret:  

Helge Skjæraasen er tidligere assisterende rektor på Oslo VO Nydalen 

Anne Cathrine Gotaas

Tone Mørk 

Vara for eksterne representanter er Stig Sætre og Målfrid Norgård.

Ansatterepresentanter i driftsstyret er Karen Jensen og Catrin Ingebrigtsen (med vara Gitte Norunn Gjersdal og Elisabeth  Høyer)

Deltakerrepresentanter er Bjørn Samdal og Victor-Daniel Dima (med vara Winnie Melody Meyer og Mette Schneider).

Referater fra driftsstyremøtene er offentlige dokumenter. Ta kontakt med rektor Vigdis Bratfoss for å få tilgang til dokumentene. Dersom du er ansatt, finner du driftsstyrereferatene på 365/Dokumenter lærere/Innkallinger og referater/Driftsstyre