Hovedseksjon

Opplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag eller samfunnsfag

Oslo VO Nydalen gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag som spesialundervisning. Opplæringen tilrettelegges individuelt, og det er ikke et fulltidstilbud. Vi følger gjeldende læreplanverk for fagene. Opplæringen er ikke eksamensrettet, og tilbudet er gratis. 

Opplæring i grunnskolefagene gis til voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære grunnskoletilbudet til voksne i Oslo. Tilbud hos oss kan også være et supplement til opplæring ved et av de andre VO-sentrene i Oslo.  


Norsk 

Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er en forutsetning for å være en aktiv deltaker og mestre krav og utfordringer i dagens arbeids- og samfunnsliv. Voksne med dysleksi eller lese- og skrivevansker som ønsker å ta utdanning innenfor grunn- eller videregående skole kan få opplæring hos oss. Det kan være godt å få hjelp til å komme i gang med videre utdanning, til å oppleve mestring og få tro på seg selv. 

Du kan også få opplæring hvis du trenger å forbedre lese- og skriveferdigheter for å mestre hverdagen, f.eks. lese meldinger fra skole, barnehage, Nav m.m. 

Voksne med dysleksi eller lese- og skrivevansker kan få opplæring i bruk av digitale verktøy for dyslektikere.  

Tilbudet hos oss kan inneholde opplæring i: Lesestrategier: Tiltak før, under og etter lesing som fremmer leseforståelse.   

 • Skrivestrategier: Teknikker som benyttes før skriving, igangsetting, endring underveis og sluttføring. 
 • Digitale verktøy som passer den enkeltes behov. 
 • Skoleavis (AvisN)  
 • Studiestøtte/studieteknikk (kan også gis som supplement til eksterne studier)

 

Matematikk 

Å kunne regne og forholde seg til tall er en viktig del av hverdagen for de fleste. Opplæringstilbudet i matematikk tar utgangspunkt i deltakerens behov og nivå. Vi lærer matematikk med både bøker, data, nettbrett og praktisk bruk.  

 • Pengetrening  
 • De fire regningsartene  
 • Matematikk i hverdagen  
 • Personlig økonomi  
 • Praktisk matematikk, for eksempel knyttet til matlaging  
 • Studiestøtte i matematikk for deltakere som for eksempel skal ta opp faget på Sinsen VO.  

 

Engelsk 

Mange av senterets deltakere har begrenset opplæring i engelsk og ønsker å gjøre noe med dette.

Vi kan tilby: 

 • Grunnleggende engelsk på begynnernivå 
  for dagliglivet og til reisebruk 
 • Styrking av grunnleggende engelsk 
  for oppfrisking eller noe videre læring 

 

Naturfag 

Oslo VO Nydalen er miljøsertifisert. Gjennom opplæring i naturfag hos oss kan vi bidra til at deltakerne utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ og samfunn.

Temaer kan være:  

 • Mangfold i naturen 
 • Årstidene  
 • Plante- og dyrearter  
 • Mennesket og naturen 

Samfunnsfag 

Mange av deltakerne ved senteret trenger opplæring og kunnskap om det norske samfunnet, hvordan det er bygd opp og organisert, aktuelle nyheter og rettigheter og plikter. Skolen har ulike tilbud tilpasset den enkelte deltakers behov.  

 • Muntlig kommunikasjon rundt aktuelle samfunnsfaglige nyheter  
 • Gjennomgang av det norske systemet (tilsvarende kurs i samfunnsfag)  
 • Kjenn din by  
 • Ulike temagrupper etter behov 

Les denne brosjyren som handler om opplæringstilbudene våre: 

Oslo VO Nydalen Spesialundervisning for voksne.pdf

 

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du