Hovedseksjon

Opplæring for voksne i Oslo

Oslo Kommune har samlet all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i Oslo Voksenopplæring (Oslo VO). Oslo VO har et felles inntakskontor. Dette er Oslo VO Servicesenter. På Servicesenteret finner du også rådgivningstjeneste og privatistkontoret. Hvis du vil vite mer om de forskjellige opplæringstilbudene til voksne i Oslo så finner du info om dette på hjemmesiden til Oslo VO Servicesenter, https://servicesenter.oslovo.no/