Om Oslo Voksenopplæring

Oslo Kommune har samlet all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i Oslo Voksenopplæring (Oslo VO). Oslo VO har felles inntakskontor for all voksenopplæring på Oslo VO Servicesenter. På Servicesenteret finner du også rådgivningstjeneste, Privatistkontoret og redaksjon for nettsidene www.velkommenoslo.no og nettsiden til Oslo VO Servicesenter,  

Tilbud innen norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oslo VO Skullerud, Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

Tilbud innen 50 timers kurs i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oslo VO Servicesenter

Tilbud og opplæring på grunnskolenivå 1-7

Oslo VO Skullerud, Oslo VO Helsfyr og Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

Tilbud innen grunnskolefag, 1-3 år, eksamensrettet

Oslo VO Helsfyr

Tilbud innen videregående opplæring og yrkesrettet utdanning for voksne

Oslo VO Sinsen

Spesialundervisning på grunnskolens område

Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen

 

Ønsker du å søke spesialundervisning?

Slik søker du