Hovedseksjon

Medvirkningsgruppe

Skolens medvirkningsgruppe skal representere deltagernes stemme ved skolen.

Gruppens mandat er å gi deltagerne mulighet til medbestemmelse knyttet til skolehverdagen som det fysiske læringsmiljøet og psykososiale forhold.

Skolen skal sørge for å ha et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet. 

Vi gjennomfører medvirkningsdager i løpet av året med stand.

I tillegg har vi en fysisk og vandrende postkasse til forslag og ideer.

Ta gjerne kontakt med oss.

Hilsen medvirkningsgruppen

v/ Laila, Astrid, Luisa, Nadia og Wenche.