Hovedseksjon

Våre gruppetilbud

Senteret har samtalegrupper for voksne. Gruppene har som målsetting å styrke den enkeltes mulighet til å nå sine mål knyttet til aktivitet i hverdagen, arbeid eller studier. Sentralt står erfaringsdeling, drøfting og trening på mestring av aktuelle problemstillinger.  

Vi har erfaring med samtalegrupper for voksne med: 
• Aspergerdiagnose 
• Afasi 
• Parkinson 
• Huntingtons sykdom 
• Taleflytvansker (stamming) 
• Hjerneskade 

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du