Hovedseksjon

Skoleruta (skoletidsplan)

Dette er skoletidsplanen for skoleåret 23/24: (Inneværende skoleår)

15. – 18. august er planleggingsdager for lærerne
21. august – første skoledag
2. – 6. oktober – høstferie
2. november –FRI  planleggingsdag for lærerne)
21. desember – 1. januar – juleferie (skolen starter opp igjen tirsdag 2. januar
19. februar  – 23. februar - vinterferie
25. mars – 1. april  – påskeferie
1. mai – FRI (Arbeidernes dag)
9. mai – FRI (Kr. Himmelfartsdag)
10. mai – FR17. mai – FRI (Grunnlovsdagen)
20. mai – FRI (2. pinsedag)
21. juni – siste skoledag


Denne oversikten finner du også i kalenderen på forsiden av hjemmesiden
Her vil du også finne skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret så snart den er vedtatt.


Skoleruta for skoleåret 2024/25 

Lærerne har planleggingsdager 13. - 16. august
Mandag 19. august - første skoledag
Mandag 30. september – fredag 4. oktober (uke 40) - høstferie
Fra og med mandag 23. desember til og med fredag 3. januar - juleferie 
Mandag 6. januar - første skoledag etter juleferien 
Mandag 17. februar – fredag 21. februar (uke 8) - vinterferie
Mandag 14.april – mandag 21. april - påskeferie
Torsdag 1. mai: Arbeidernes dag - fridag
Fredag 2. mai – inneklemt dag - fridag 
Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag - fridag
Mandag 9. juni: 2. pinsedag - fridag
Siste skoledag før sommerferien: fredag 20. juni 2025.