Hovedseksjon

Skoleruta (skoletidsplan)

Skoletidsplan for deltakere,
Oslo VO Nydalen, skoleåret 2022-23

Mandag. 15.08.–onsdag. 17.08.  Lærerne har plandager

Torsdag 18.08. Første skoledag for deltakere

Torsdag 15.09.– fredag. 16.09. Plandager. Deltakerne har fri

Mandag 03.10.–fredag 07.10. Høstferie

Torsdag 22.12.–mandag 02.01.22  Juleferie

Tirsdag 03.01. 2022 Skolestart etter juleferien

Mandag 20.02.–fredag. 24.02. Vinterferie

Mandag 03.04.–mandag 10.04  Påskeferie

Mandag 01.05. Arbeidernes dag – Fridag

Onsdag 17.05. Grunnlovsdag - Fridag

Torsdag 18.05. Kristi Himmelfartsdag - Fridag

Mandag 29.05. 2. pinsedag - Fridag

Torsdag 22.06. Siste skoledag

Denne oversikten finner du også i kalenderen.  Her vil du også finne skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret så snart den er vedtatt.

Skoletidsplanen finner du også i  "Informasjon ved skolestart".