Hovedseksjon

Skoleruta (skoletidsplan)

Mandag. 15.08.–onsdag. 17.08.  Lærerne har plandager

Torsdag 18.08. Første skoledag for deltakere

Torsdag 15.09.– fredag. 16.09. Plandager. Deltakerne har fri

Mandag 03.10.–fredag 07.10. Høstferie

Torsdag 22.12.–mandag 02.01.22  Juleferie

Tirsdag 03.01. 2022 Skolestart etter juleferien

Mandag 20.02.–fredag. 24.02. Vinterferie

Mandag 03.04.–mandag 10.04  Påskeferie

Mandag 01.05. Arbeidernes dag – Fridag

Onsdag 17.05. Grunnlovsdag - Fridag

Torsdag 18.05. Kristi Himmelfartsdag – Fridag

Fredag 19.05 Fridag

Mandag 29.05. 2. pinsedag - Fridag

Torsdag 22.06. Siste skoledag

 

Denne oversikten finner du også i kalenderen på forsiden av hjemmesiden
Her vil du også finne skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret så snart den er vedtatt.

Skoletidsplanen finner du også i årets deltakerbrosjyre. Også på forsiden.

 

Dette er skoletidsplanen for skoleåret 23/24:

15. – 18. august er planleggingsdager for lærerne

21. august – første skoledag

2. – 6. oktober – høstferie

2. november –FRI  planleggingsdag for lærerne)

21. desember – 1. januar – juleferie (skolen starter opp igjen tirsdag 2. januar)

19. februar  – 23. februar - vinterferie

25. mars – 1. april  – påskeferie

1. mai – FRI (Arbeidernes dag)

9. mai – FRI (Kr. Himmelfartsdag)

10. mai – FRI

17. mai – FRI (Grunnlovsdagen)

20. mai – FRI (2. pinsedag)

21. juni – siste skoledag