Hovedseksjon

Skoleruta (skoletidsplan)

Dette er skoletidsplanen for skoleåret 23/24:

15. – 18. august er planleggingsdager for lærerne

21. august – første skoledag

2. – 6. oktober – høstferie

2. november –FRI  planleggingsdag for lærerne)

21. desember – 1. januar – juleferie (skolen starter opp igjen tirsdag 2. januar)

19. februar  – 23. februar - vinterferie

25. mars – 1. april  – påskeferie

1. mai – FRI (Arbeidernes dag)

9. mai – FRI (Kr. Himmelfartsdag)

10. mai – FRI

17. mai – FRI (Grunnlovsdagen)

20. mai – FRI (2. pinsedag)

21. juni – siste skoledag

 

Denne oversikten finner du også i kalenderen på forsiden av hjemmesiden
Her vil du også finne skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret så snart den er vedtatt.