Hovedseksjon

Vår profil

 Hos oss kan deltakere med rett til spesialundervisning få tilrettelagt opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter.
Det er stort spenn og stor variasjon i våre tilbud til voksne. Norskopplæring til voksne innvandrere med behov for spesialundervisning er et stort fagområde. Synspedagog- og logopeditjenesten er byomfattende.

Skolens visjon er:

Oslo VO Nydalen skal være en kreativ, raus, endringsvillig og modig spesialskole for voksne. Skolen skal være tro mot deltakernes mål og behov, og alltid ha fokus på økt læring og mestring for alle sine deltakere. Skolen skal ha landets beste spesialpedagogiske team og være ledende innenfor det spesialpedagogiske felt på hva som virker, både nasjonalt og internasjonalt.

Verdier: Kreativitet – Raushet – Endringsvilje – Mot

I løpet av et undervisningsår er det omtrent 500 deltakere som får et tilbud ved senteret.
Deltakerne har ulike og komplekse utfordringer. 35 dyktige spesialpedagoger med ulik kompetanse sikrer at opplæringen holder høy kvalitet og er tilpasset den enkelte deltakeren. Målet er at undervisningen skal gjøre en forskjell og være nyttig for deltakeren på jobb eller i dagliglivet. For å gi hver enkelt det beste tilbudet vektlegger vi tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å tilrettelegge for varig arbeid eller aktivitet etter opplæringen er avsluttet.

Innhold og mål for opplæringen organiseres ut fra deltakerens behov og er dokumentert i Individuell Opplæringsplan (IOP). Opplæringsplanen viser ønsket måloppnåelse i de ulike fagene, organiseringen av undervisningen og hvilke arbeidsmåter læreren bruker.

Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo. Dette er Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen.
Oslo VO Nydalen gir tilbud til deltakere i bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker, Ullern, Frogner, Sagene, Vestre Aker, Bjerke og Grünerløkka. Voksne med behov for logopedi eller synspedagogisk opplæring kan søke til oss uavhengig av bydel, da synspedagog- og logopeditjenesten vår er byomfattende.
Oslo VO Skullerud har et byomfattende tilbud til døvblinde og hørselshemmede.

Oslo Voksenopplæring Nydalen ligger sentralt til i Nydalen i Oslo, rett ved T-bane og bussholdeplass.
Vår adresse er Nydalsveien 38.