Bli deltaker hos oss?

Lever eller send søknadsskjemaet til:

Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postadresse: Postboks 6033, Etterstad0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget
Telefon: 23 47 00 00

Søknadsskjemaet får du ved å henvende deg der, eller hit til Oslo VO Nydalen. 23 39 39 00 

Du kan også laste det ned: 
Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2018-19.docx 

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO- 2018.pdf

Hvis du allerede er elev, kan vi ta imot søknadsskjemaet her.

Søknadsfrist er 1. mars

Dersom du søker logopedi, kan du bruke dette søknadsskjemaet:
søknadsskjema logopedi -Spesialundervisning.docx

Søknadsskjema- Logopedi - Spesialundervisning Oslo VO -.pdf