Rådgivere

Rådgiverne skal kartlegge deltakernes behov og veilede dem slik at de til enhver tid skal kunne få en tilpasset opplæring som er relevant for funksjonsnivået deres. Dette gjelder i forhold til arbeid, sysselsetting og mestring av dagliglivets ferdigheter.

Rådgiverne arbeider også med inntak, plassere deltakere i ulike grupper og gjøre justeringer underveis gjennom skoleåret.

Ta gjerne kontakt med rådgiverne hvis du trenger råd og veiledning. De kan kontaktes direkte hvis du har behov for det, men det er best at du avtaler tid før du kommer. Rådgivertjenesten har kontorer i 5. etasje. De bemanner også deltakerkontoret i resepsjonen.

 

Psykisk helse og synspedagogtjenesten   
Astrid Johanne Hauge - 48953991 / astrid.johanne.hauge@ude.oslo.kommune.no

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon, psykisk helse og samtalegrupper for asperger
Laila Folmer Jessen - 47483940 / laila.folmer.jessen@ude.oslo.kommune.no

 

Lese-og skrivevansker, logopedi og norskopplæring for minoritetsspråklige
Marianne Skolem - 48954269 / marianne.skolem@ude.oslo.kommune.no

                             

Medfødte funksjonsnedsettelser og ervervede hjerneskader 

Nadia Gran - 48953959 / nadiak1109@osloskolen.no