Hovedseksjon

Rådgivere

Rådgiverne behandler søknader, kartlegger deltakernes behov og timeplanlegger.

Rådgiverne gir veiledning og oppfølging slik at deltakerne får tilpasset og relevant opplæring for å mestre hverdagen, få utdanning og et varig, stabilt tiltak eller fast arbeid.

Rådgiverne tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid med lærere og andre samarbeidspartnere.

Rådgiverne har kontorer i 1.  og 5.etasje og kan hjelpe deg hvis du trenger noen å snakke med. Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Laila Folmer Jessen: 47 48 39 40 / laila.folmer.jessen@osloskolen.no

Nadia Gran: 48 95 39 59 / nadia.gran@osloskolen.no

Astrid Johanne Hauge: 48 95 39 91 / astrid.johanne.hauge@osloskolen.no