Hovedseksjon

Rådgivere

Rådgiverne behandler søknader, kartlegger deltakernes behov og timeplanlegger.

Rådgiverne gir veiledning slik at deltakerne får tilpasset og relevant opplæring i forhold til mestring av dagliglivets ferdigheter, utdanning og tiltak/arbeid.

Rådgiverne tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid med lærere og andre samarbeidspartnere.

Det er tre hovedinntak i løpet av året, men vi har også fortløpende inntak ved ledig kapasitet.

Rådgiverne har kontorer i 1.  og 5.etasje.

Ta gjerne kontakt med en rådgiver vedrørende:

Alternativ og supplerende kommunikasjon, psykisk helse og samtalegrupper for voksne med aspergerdiagnose:
Laila Folmer Jessen: 47 48 39 40 / laila.folmer.jessen@osloskolen.no

Medfødte funksjonsnedsettelser og ervervede hjerneskader:
Nadia Gran: 48 95 39 59 / nadia.gran@osloskolen.no

Norskopplæring som spesialundervisning, spesifikke lese- og skrivevansker og logopedi:
Marianne Skolem: 48 95 42 69 / marianne.skolem@osloskolen.no

Synsvansker:
Astrid Johanne Hauge: 48 95 39 91 / astrid.johanne.hauge@osloskolen.no