Hovedseksjon

Opplæring til voksne med synsvansker

 

Våre fagpersoner (syns- og mobilitetspedagoger) har kompetanse som kan bidra til økt funksjon hos deg som er synshemmet.  Innsikt i synsvanskene og konsekvenser av disse, er en viktig del av opplæringen.  

Synspedagogisk utredning kan bestå av vurdering av synsskarphet, kontrastsyn, fargesyn, synsfelt og øyebevegelser.    

Synstrening kan bestå av å lære å utnytte synet sitt f.eks. ved å lære gode scanningteknikker, stødige fikseringer når du skal lese, eller å bruke optiske hjelpemidler.  

Se tips og råd fra våre synspedagoger her:
Å leve med synsutfordringer etter hjerneskader - Brosjyre

 

Kartlegging av opplæringsbehov og opplæring

Opplæring i kompenserende ferdigheter kan bestå av kartlegging av opplæringsbehov og opplæring i:   

  • ADL (aktiviteter i dagliglivet) 
  • Mobilitet (å kunne ferdes ute og inne ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler) 
  • IKT (å kunne lese og skrive ved hjelp av PC og spesialprogramvare som Jaws, Guide, Supernova, ZoomText m.m.)  
  • Punktskrift (å kunne lese og skrive punktskrift) 
  • Bruk av nettbrett (for eksempel å kunne bruke IPad som blind eller svaksynt) 
  • Bruk av mobiltelefon (for eksempel IPhone med programmet Voiceover) 
  • Ulike synshjelpemidler (Daisyspiller, CCTV, lesemaskiner m.m.)  


Etter behov og gjeldende lovverk tilbys opplæring innenfor andre fagområder, som for eksempel norskopplæring for voksne innvandrere.   

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du

Søknadene behandles fortløpende.