Søknadsskjema

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til elever med ervervet eller medfødt skade. Elevene/deltakerne våre rekrutteres fra bydelene Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St.Haugen og Ullern.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass.
Her er søknadskjema som du kan laste ned:

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2018-19.docx

Søknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO- 2018.pdf

 

 

Alle søknader blir behandlet ved Oslo VO Servicesenter. Du kan kontakte Servicesenteret på:

Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Tel: 23 47 00 00
Fax: 23 47 00 99

Våre rådgiverne kan også hjelpe deg med innsøking. Du kan nå dem ved å ringe: 23 39 39 00

 

Dersom du søker logopedi kan du bruke dette søknadsskjemaet.

søknadsskjema logopedi -Spesialundervisning.docx

Søknadsskjema- Logopedi - Spesialundervisning Oslo VO -.pdf