Søknadsskjema

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til elever med ervervet eller medfødt skade. Elevene/deltakerne våre rekrutteres fra bydelene Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St.Haugen og Ullern.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass.
Her er søknadskjema som du kan laste ned:

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.docx

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.pdf

Alle søknader blir behandlet ved Oslo VO Servicesenter. Du kan kontakte Servicesenteret på:

Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Tel: 23 47 00 00
Fax: 23 47 00 99

Våre rådgiverne kan også hjelpe deg med innsøking. Du kan nå dem ved å ringe: 23 39 39 00

 

Dersom du søker logopedi kan du bruke dette søknadsskjemaet.

Søknadsskjema Logopedi -Spesialundervisning 2019-20.docx

Søknadsskjema Logopedi -Spesialundervisning 2019-20.pdf