Koronaviruset - Hva kan DU gjøre?

Ha god håndhygiene. Ikke host på andre.

Hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Bruk munnbind når du reiser kollektivt.

Håndvask
Håndvask

Info ved skolestart

Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009
  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og Oslo VO Åsen (2003 - 2009) 
  • Vi har 60 ansatte på senteret; 40 pedagoger, 4 ledere og 16 andre ansatte
  • Gjennomsnittsalderen for ansatte er 55 år
  • Ca 400 deltakere får undervisning i år, jevnt fordelt på kvinner og menn
  • Den eldste deltakeren vår er 91 år, den yngste er 20
  • Deltakerne kommer fra 27 land, og de snakker 29 ulike morsmål 

Spesialundervisning for voksne

Kort fortalt om PP-tjenesten og spesialundervisning for voksne, på 16 språk.

Les det HER