Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009. 

  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og
    Oslo VO Åsen (2003 - 2009). 

  • Vi har 60 ansatte på skolen. Ledelsen vår består av rektor, assisterende rektor og to undervisningsinspektører. Vi har tre rådgivere.

  • 409 elever har fått undervisning i år. 199 menn og 210 kvinner,

  • Elevenes gjennomsnittsalder er 46 år. Den yngste er 19, den eldste 93!

  • Elevene kommer fra 29 land, og de snakker 39 ulike morsmål. 

Drawing of a city