Koronaviruset - Hva kan DU gjøre?

Ha god håndhygiene - vask hendene med såpe og vann - bruk eventuelt antibac

Ikke host på andre - bruk engangslommetørkle. Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.

Håndvask
Håndvask

Info ved skolestart

Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009
  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og Oslo VO Åsen (2003 - 2009) 
  • Vi har 60 ansatte på senteret; 40 pedagoger, 4 ledere og 16 andre ansatte
  • Gjennomsnittsalderen for ansatte er 55 år
  • Ca 400 deltakere får undervisning i år, jevnt fordelt på kvinner og menn
  • Den eldste deltakeren vår er 91 år, den yngste er 20
  • Deltakerne kommer fra 27 land, og de snakker 29 ulike morsmål 

Spesialundervisning for voksne

Kort fortalt om PP-tjenesten og spesialundervisning for voksne, på 16 språk.

Les det HER