Hovedseksjon

Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009
  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og Oslo VO Åsen (2003 - 2009) 
  • Vi har 60 ansatte på senteret; 40 pedagoger, 4 ledere og 16 andre ansatte
  • Gjennomsnittsalderen for ansatte er 49 år
  • 188 av våre deltakere er over 41 år
  • Vi har 161 mannlige og 185 kvinnelige deltakere ved skolen.
  • 217 deltakere har norsk som morsmål og 129 har et annet morsmål enn norsk
  • Av deltakere med et annet morsmål enn norsk, er er arabisk, engelsk, somali og urdu de største språkene
  • 23 deltakere er under 25 år
  • Den eldste deltakeren vi har er født i 1935, og den yngste er født i 2002

Info ved skolestart

deltakerbrosjyre23-24.jpeg

Spesialundervisning for voksne

Kort fortalt om PP-tjenesten og spesialundervisning for voksne, på 27 språk.

Les det HER

Aktuelt fra YouTube

Hyllest til bibliotekar Wenche som blir pensjonist 1. august

Tidligere:

Undervisningsfilm om 8. mars

Samefolkets sang

Mandagspraten - en podkast fra Oslo VO Nydalen