Hovedseksjon

Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009
  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og Oslo VO Åsen (2003 - 2009) 
  • Vi har 60 ansatte på senteret; 40 pedagoger, 4 ledere og 16 andre ansatte
  • Gjennomsnittsalderen for ansatte er 49 år
  • Ca 400 deltakere får undervisning i år, jevnt fordelt på kvinner og menn
  • Gjennomsnittsalderen for deltakerne er 45 år. 
  • Vi har 188 mannlige og 189 kvinnelige deltakere ved skolen.
  • Deltakerne kommer fra 27 land, og de snakker 29 ulike morsmål 

Info ved skolestart

Spesialundervisning for voksne

Kort fortalt om PP-tjenesten og spesialundervisning for voksne, på 16 språk.

Les det HER