Vår visjon

Oslo VO Nydalen skal være en kreativ, raus, endringsvillig og modig spesialskole for voksne. 

Skolen skal være tro mot deltakernes mål og behov, og alltid ha fokus på økt læring og mestring for alle sine deltakere. 

Skolen skal ha landets beste spesialpedagoger og være ledende innenfor det spesialpedagogiske felt på hva som virker, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

Drawing of a city

Fakta om Oslo VO Nydalen

  • Oslo VO Nydalen åpnet i 2009

  • Tidligere het vi Åsen Voksenopplæringssenter (1991 - 2003) og
    Oslo VO Åsen (2003 - 2009) 

  • Vi har 60 ansatte på senteret; 40 pedagoger, 4 ledere og 16 andre ansatte

  • Gjennomsnittsalderen for ansatte er 55 år
  • Ca 400 deltakere får undervisning i år, jevnt fordelt på kvinner og menn

  • Den eldste deltakeren vår er 91 år, den yngste er 20
  • Deltakerne kommer fra 27 land, og de snakker 29 ulike morsmål 

Drawing of a city