Hovedseksjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

Mennesker uten funksjonell tale har behov for alternativ og supplerende kommmunikasjon (ASK).  
 
Her kan du lese mer:  

Statped: Alternativ og supplerende kommunikasjon
Isaac: Hva er ask

  
Dette kan være bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler, taktile tegn eller konkreter.  
Det kan også være handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som fortolkes og tillegges mening av andre. Bruk av kommunikasjonshjelpemidler og -materiell som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner kan være aktuelt å tilpasse. 
 
Opplæring kan inneholde:  
Kartlegging av mulige ASK alternativ  
Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon  
Opplæring som gir mestring og deltakelse i hverdagslivet  
Utarbeidelse av pedagogisk støttemateriell  
Kurs for pårørende og personale  
   

Pedagogisk veiledning  

er metodikken Oslo Voksenopplæring Nydalen tar i bruk for å kunne etablere gode språkmiljø der ASK skal benyttes.  
Her kan du lese mer om dette: 
https://avisn.wordpress.com/2014/01/22/ut-i-elevens-miljo/ 
Spesialpedagogene våre har over lang tid bygget seg opp bred og solid kompetanse innenfor kommunikasjon og deltakelse. Vi arbeider tett med deltakerne, og språkmiljøene deres.  
Les mer om språkmiljø her: 
https://www.kunnskapsbanken.net/sprakmiljo-tanker-om-prinsipielle-og-praktiske-sider/ 
 
Innhold kan være: 
• Bistand i prosessen med å skape meningsfylte aktiviteter for brukeren  
• Bistand med veiledning og kursing av deltakerens nærpersoner og personale  

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du