Hovedseksjon

Vi minner om fagdag i Tachikawa-pedagogikk

Fra Tachikawapedagogikk for foreldre og barn. Illustrasjon Kaori Sugiyama

Målgruppe: Alle som arbeider og er i kontakt med mennesker med omfattende funksjonsnedsettelse.

Metoden kan anvendes og tilpasses av barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, logopeder og miljøarbeidere.

Det er gratis å delta.

Fagdagen er tredelt:

Del 1, 09.30: 
Tachikawa-pedagogikk og tverrfaglig samarbeid
Foredrag om medfødt omfattende funksjonsnedsettelse og kommunikasjon
Foredrag om ervervede skader og kommunikasjon
Praksiserfaring v/ Voksenopplæringen, spørsmål og refleksjon i plenum

Del 2, 12.30:
Kurs i Tachikawa-pedagogikk for påmeldte (teori + praksis)

Del 3, 15.45
Boklansering av boka Tachikawa-pedagogikk for foreldre og barn. En kommunikasjonsmetode ved alvorlig fysisk funksjonsnedsettelse (2021). Fagbokforlaget.

Les mer her: Invitasjon og påmelding til fagdag i Tachikawa-pedagogikk, torsdag 9. juni

Velkommen!