Hovedseksjon

Velkommen til skolestart fra mandag 21. august!

solsikker

Lærerne har hatt fire planleggingsdager. Vi har forbededt oss godt på et nytt skoleår. Vi har gjort klart klasserom, planlagt undervisning. Vi har hatt kurs og forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Nå gleder vi oss!

Velkommen!