Ny e-post og postadresse

ny adresse

Fra og med 25. september 2018 får Oslo VO Nydalen ny e-postadresse og ny postadresse: 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo VO Nydalen

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Hvis du skal kontakte Oslo Voksenopplæring Nydalen pr. e-post eller pr. post, må du benytte de nye adressene.

 

 

 

 

Illustrasjonsfoto: H. S. Kristoffersen