Hva vil DU presentere fra dette skoleåret?

klart for sommeravslutninger

Klokkeslettet er fra 12.00 alle dagene.

Har du noe å vise fram fra dette skoleåret?

Det kan være sang og musikk, kunst og håndverk, opplesning, foredrag eller fortelling.

Meld fra til Målfrid eller Heidi om du har noe å bidra med!

 

Foto: Heidi S. Kristoffersen