Alle deltakere og ansatte må teste seg selv for koronavirus

Illustrasjon

 Alle ansatte og deltakere i voksenopplæringen skal gjennomføre selvtester to ganger i uken for å hindre smitte på skolene. Hovedlærerne deler ut testene til sine grupper og sikrer at alle deltakerne får utlevert og gjennomgått retningslinjene for selvtestingen.  Du kan også lese veiledningen her: Brukerveiledning for selvtest
Snakk med læreren din hvis du vil lese brukerveiledningen på ditt eget morsmål.

 

Her ser du en video som forklarer selvtesting:

Snakk med læreren din hvis dette er vanskelig for deg. 

Husk at alt dette gjør vi for å skape trygghet og avdekke skjult smitte.

 

 

Dette skriver utdanningsetaten om massetesting:

Massetesting i voksenopplæringen
Deltakere i voksenopplæringen kan teste seg selv med selvtester. Skolene kan legge opp til testing på skolen eller sende testene hjem med.

Test to ganger i uken
På grunn av smittesituasjonen i Oslo oppfordrer vi alle deltakere som er innom skolen jevnlig å teste seg regelmessig, to dager i uken på mandag og torsdag. Dette gjør vi for å skape trygghet og avdekke skjult smitte.

Deltakere i voksenopplæringen må fremdeles forholde seg til det vanlige smittesporings- og karanteregimet, og må gå i karantene hvis

  • smittesporingsteamet bestemmer det
  • de kommer fra et land med innreisekarantene
  • de har symptomer på koronavirus
  • de er nærkontakter til en smittet person

Utdeling av tester
En deltaker kan få åtte tester av gangen, som er fire ukers forbruk.

Hvordan skjer testingen
Deltakerne tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager.
Alle deltakerne på skolen må teste seg på de samme dagene.
Dere velger om dere vil organisere at deltakerne tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.
Vis gjerne filmen som viser hvordan testen kan gjennomføres.
Vi anbefaler at dere sender ut en påminnelse til deltakerne om testingen hver mandag og torsdag.

Hvis en person tester positivt
Deltakere som tester positivt skal gå i isolasjon og holde minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. 
Deltakeren ringer koronatelefonen på 21 80 21 82  for å opplyse om en positiv hurtigtest og ønsker å ta en PCR-test. 
Deltakeren kan også bestille time for test på nett, eller bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo. De som bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der de bor.
Smittesporingsteamet vil følge opp den smittede.