Hovedseksjon

Velkommen!

sommerblomster hsk

Lærerne er i gang med planlegging.
Vi forbereder oss for et godt skoleår, og ønsker alle deltakere velkomne til skoleåret 22/23!
Første skoledag for deltakere er torsdag 18. august. Læreren din tar kontakt med deg angående skolestart.
Ha et godt skoleår!