Hovedseksjon

Til Island!

På vei til Island

Gruppen skal være på Island i en hel uke for å møte andre fra Litauen og Island for å utveksle kunnskap om ulike kommunikasjonshjelpemidler. En av skolens deltakere er med for å demonstrere sitt hjelpemiddel og lære av andre. Dette er et NORPLUS prosjekt.

NORPLUS er: Nordisk Ministerråds mobilitets- og nettverksprogram for utdanningsområdet i de nordiske og baltiske land inklusiv selvstyreområdene Åland, Færøyene og Grønland. Programmet har som formål å styrke og utvikle nordisk utdanningssamarbeid og bidra til å skape et felles nordisk og baltisk utdanningsområde.

I juni skal prosjektdeltakerne møtes i Litauen, og i september kommer deltakerne fra Island og Litauen til Norge for å besøke oss. 

Dette skal vi etterhvert få høre mye mer om!