Hovedseksjon

Kroner og ører skal fordeles

Anders Slembe; budsjettmøte

Vi har en økonomisk ramme på nesten 50 millioner kroner i år. I fjor bruke vi litt for mye penger. Det betyr at vi må spare inn litt nå i begynnelsen av året.

Det aller meste av pengene våre går til lønn til ansatte. Og ca 10 millioner går til husleie og strøm. Det er penger vi ikke styrer over. 

Resten kan vi disponere til beste for skolen. I fjor brukte vi mye penger på studietur. Den hadde vi spart til, så studietur blir ikke prioritert i år. Det går alltid mye penger til IKT. I år vil vi bruke litt penger for å få i stand et podcast-rom. Lærerne har alltid ønsker om noe utstyr, kurs og materiell. Det meste har vi råd til å skaffe.

Målet er "å gå i null", det vil si at vi ikke bruker for mye, men heller ikke for lite av de pengene som vi har fått tildelt. Økonomikonsulenten vår, Bupinder, sørger for at vi holder oss til det oppsatte budsjettet i løpet av året.

Når budsjettet er godkjent av driftsstyret, blir det sendt til godkjenning i utdanningsetaten.