Hovedseksjon

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

samisk flagg

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge.

Samekonferansens vedtak fra 1992 var på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi», som direkte oversatt til bokmål blir «samisk/samenes nasjonaldag», eller det noen kaller «samefolkets dag», fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag.

Nasjonaldagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993.

6. februar markeres i hele det samiske bosettingsområdet Sápmi på ulikt vis. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme.

I offisielle sammenhenger markeres dagen gjerne gjennom heising av det samiske flagget, taler og synging av nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».

I Oslo er det tradisjon for at ordføreren inviterer samer i Oslo og østlandsområdet til frokost på nasjonaldagen. Feiringen foregår ved at ordfører og gjester samles på Rådhustrappen kl. 09.00

6. februar, mens «Sámi soga lávlla» spilles fra Rådhusets klokkespill og det samiske flagget heises foran rådhuset. Deretter er det bespisning, sosial sammenkomst og høytidelig feiring av dagen i bankettsalen i Oslo rådhus. (Kilde Wikipedia)

For å gratulere noen med samefolkets dag sier man: Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk), Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) og Lihkku beivviin! (nordsamisk).

Her kan du høre samefolkets sang: