Hovedseksjon

Ja! Hurra! Vi er best i byen!

Heidi S K: Vi er best i byen!

Vi kunne sikkert vært best i byen på mange områder. Men når det gjelder "Sykle til jobben" er det dokumentert! Av 573 bedriftslag i Oslo er Oslo VO Nydalen best! Nasjonalt var vi nummer 16 av 3207 lag.

"Sykle til jobben" er Norges største aktivitetskampanje. Den har vart fra 19. april til 17. juni. I denne perioden registrerer man all fysisk aktivitet, både til og fra jobb, og all aktivitet på fritiden.

Vårt bedriftslag har bestått av 9 ansatte, fordelt på "Førstelaget", "Runners Up" og "Alltid blid".   Vi har registrert poeng for ulike aktiviteter i to måneder. Målet vårt har vært å være mest mulig i aktivitet hver dag. Deltakerne kunne registrere så mange aktiviteter de ville, men max tre poeng ble regnet med pr dag. Det betyr at hver deltaker maksimalt kunne oppnå 180 poeng for perioden. Men det var det faktisk 4  som greide!

Tilsammen har vi vært i aktivitet én måned og 19 timer. Fire var aktive i mer enn 4 dager, én i så mye som 4 dager og 22 timer!

Vår beste deltaker ble nr 452 av 37365 på landsbasis.

Vi har gjennomført 934 treningsøkter. Én av oss sto for 190 økter alene!

Som lag har vi tilbakelagt 6731 km, og én sto for 1601 kilometer av den totale distansen.

Gratulerer til Karen, Mika, Linn, Liv D, Gitte, Heidi, Bupinder, Henning og  Andreas for strålende gjennomført "Sykle til jobben"-aksjon! Tenk at det var disse ni som gjorde at vi på Oslo VO Nydalen kunne si: "Vi er best i byen!!" 

 

 

 

sykle-sluttresultat.jpeg