Hovedseksjon

Driftsstyret 2024

En gruppe mennesker som poserer for et bilde, dreitsstyret 2023

Driftsstyret ved Oslo VO Nydalen er sammensatt av tre eksterne representanter, to elevrepresentanter og to ansatterepresentanter - alle med varaer. Rektor er sekretær.

På bildet ser du fra venstre rektor Vigdis Bratfoss (sekretær i driftssyret), ansattrepresentant Karen Jensen, deltakerrepresentantene Victor-Daniel Dima og Bjørn Samdal, de eksterne representantene Helge Skjæraasen (leder), Tone Mørk, Anne Cathrine Gotaas og ansattrepresentant Catrin Ingebretsen.

Driftsstyrets oppgaver er blant annet å vedta årsplaner, langtidsplaner og budsjett. De skal se til at skolen drives på en best mulig måte.