Hovedseksjon

Aktiv læring

Aktiv læring - brosjyre

Vegard og Andreas setter i gang en ny kursrekke.

Det er noen ledige plasser
Tidspunkt: torsdager fra 08.30 - 12.00  

I brosjyra kan vi lese:
"I løpet av ti torsdager skal vi sammen jobbe igjennom 3 temaer/moduler. Disse er

 • friluftsliv,
 • aktivitet/interesser og
 • arbeid/nettverk

Sammen finner vi mål vi skal jobbe med. Både sosiale og faglige mål.

Eksempel på kursrekke kan være:

 • Bli-kjent-dag
 • Felles tur i nærområdet
 • Friluftsliv
 • Aktivitet rettet mot arbeid og aktivitet
 • Fontenehuset
 • Arbeid og aktivitet
 • Stortinget
 • Teknisk museum 
 • ...                           "

Ta kontakt med Vegard, vesta009@osloskolen.no eller
Andreas anhoa026@osloskolen.no
hvis du tror dette er noe for deg.