Hovedseksjon

Planleggingsdag for lærere, alle deltakere har fri

To. 2.11.

Denne dagen skal de fleste lærerne delta på faglig pedagogisk dag. Deltakerne har fri denne dagen