Driftsstyret

Driftsstyret ved Oslo VO Nydalen er sammensatt av tre eksterne representanter, to elevrepresentanter og to ansatterepresentanter - alle med varaer. Rektor er sekretær. Anne Lise Rygvold er valgt til å lede driftsstyret.

 

Vi er veldig fornøyde å ha fått inn tre svært kunnskapsrike eksterne representanter som tilsammen representerer høy kompetanse og erfaring i forhold til ulike elevgrupper ved senteret:

 

 Bilde av Anne Lise Rygvold

Anne Lise Rygvold er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet en årrekke som logoped i grunnskole, spesialskole og PP-tjenesten, og har erfaring med prosjekter knyttet til språkutvikling og språkvansker. Rygvold har i mange år vært faglig koordinator for logopedutdanningen.                                                                        

 

 Bilde av Erling Kokkersvold

Erling Kokkersvold er amanuensis ved Institutt for Spesialpedagogikk. Han har erfaring fra arbeid som spesialpedagog i vanlige skoler, spesialklasser, voksenopplæring, institusjonsskole (psykiatri) og fra fengsel og kriminalomsorg.

 

 

 

Hans Holte er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo med fagene historie, sosiologi og norsk.
Han har jobbet i osloskolen siden tidlig på 80-tallet - i grunnskole, videregående og i voksenopplæringen.
Fylkestillitsvalgt i Utdanningsforbundet fram til 2015.
For tiden arbeider han i et vikariat som seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.                                                                

 

Ansatterepresentanter i driftsstyret er Anita Berglund og Anne Mette Næss,og deltakerrepresentanter er Astrid Olga Joakimsen og Rune Hoelseth.

 

Referater fra driftsstyremøtene er offentlige dokumenter. Ta kontakt med rektor Vigdis Bratfoss for å få tilgang til dokumentene. Dersom du er ansatt, finner du driftsstyrereferatene på 365/Dokomenter lærere/Innkallinger og referater/Driftsstyre