Rådgivere

Bilde av våre tre rådgivere

Rådgiverne skal kartlegge elevenes behov og veilede dem slik at de til enhver tid skal kunne få en tilpasset opplæring som er relevant for funksjonsnivået deres. Dette gjelder i forhold til arbeid, sysselsetting og mestring av dagliglivets ferdigheter.

Rådgiverne arbeider også med inntak, plassere elever i ulike grupper og gjøre justeringer underveis gjennom skoleåret.

Ta gjerne kontakt med rådgiverne hvis du trenger råd og veiledning. De kan kontaktes direkte hvis du har behov for det, men det er best at du avtaler tid før du kommer.

Rådgivertjenesten holder til i 5. etasje.

 

Psykisk helse og synspedagogtjenesten

Anita Berglund - 23393970 / anita.berglund@ude.oslo.kommune.no

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon, Ervervede hjerneskader

Laila Folmer Jessen - 23393967 / laila.folmer.jessen@ude.oslo.kommune.no


Lese-og skrivevansker, logopedi og norskopplæring for minoritetsspråklige

Marianne Skolem - 23393949 / marianne.skolem@ude.oslo.kommune.no