Hovedseksjon

Deltakerrådet

Deltakerrådets mandat er å sikre deltakerrepresentasjon og medbestemmelse i ulike prosesser. Dette kan være planarbeid eller planlegging av ulike sosiale arrangementer. Et annet viktig arbeidsområde er å sikre at senteret bidrar til å fremme et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet. Deltakerrådet har over flere år også arbeidet for grønt miljø og kildesortering.
Deltakerrådet skriver artikler om viktige tema gjennom hele året i skolens egen avis, AvisN.

Deltakerrådet settes sammen for ett år av gangen. Hvis du ønsker å være med i deltakerrådet, kan du snakke med læreren din eller rådgiver Laila Folmer Jessen.