Verdensdagen for psykisk helse

musikkverkstedet, foto Heidi S K

Musikkverkstedet fra Oslo VO Nydalen, med sine sju deltakere, spiller på live-streamkonserten Recovery mandag 19. oktober. 

På scenen står artister tilknyttet musikkterapi fra psykisk helsevern, rusomsorg og kriminalomsorg.
På grunn av koronasituasjonen vil ikke konserten være åpen for publikum i år,
men den tas opp på video, slik at det vil være mulig å se konserten i sin helhet. Så snart konserten er gjennomført, og videoen ligger ute, vil vi legge ut en lenke. Konserten vil også streames.

Les mer om Rockovery i oktober-AvisN

Verdensdagen markeres også med utstillinger i kantina og i biblioteket. 
Årets tema er: Spør mer!
"De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer."   https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/