Verdensdagen for psykisk helse. Tema: Livet under og etter pandemien

Verdensdagen for psykisk helse, logo

Årets kampanjetema er livet under og en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.

Fellesskap defineres av sosiologiprofessor Aksel Tjora som at det ikke bare er der, men skapes av en handling. Et fellesskap kan være at vi er samlet på samme type musikkfestival, pendlere som gjenkjenner hverandre på toget, møte med kollegaer eller å chatte i samme forum på nett. 

Pandemien har tatt bort flere viktige møteplasser og kontaktpunkter som vi før tok for gitt, men det har ikke tatt bort alle. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan følger opp oss selv og hverandre, som enkeltmennesker og som samfunn.

5 grunner til å markere Verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

 

Les mer her: Tema for verdensdagen