Tirsdag 20. april får vi "besøk" av Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen, Oslo kommune

I disse dager forbereder ledelsen seg på et digitalt møte med byråden vår, Rina Mariannn Hansen. Hun var tidligere byråd for kultur, idrett og frivillighet. Etter omorganisering 11. juni 2020 er hun nå "vår" byråd og byrådsavdelingen hun leder, og som vi nå hører innunder, er avdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).
AIS er en stor avdeling med mange ansvarsomåder, og Rina besøker nå alle voksenopplæringssentrene i Oslo for å bli bedre kjent med oss.  Det vil være interessant for henne, og staben hennes, å høre hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke muligheter vi ser i voksenopplæringen.

Ledelsen vår er opptatt med å forberede besøket i disse dager.  Vårt mål er å fortelle om den store bredden hos oss innen spesialundervisning. Det er ikke bare ledelsen som forbereder besøket. Siden besøket er digitalt, har mange lærere og deltakere spilt inn videoer for å illustrere hvor viktig opplæringen er for våre deltakere, og hva opplæringen kan gjøre for den enkelte.

Vi ønsker Rina Mariann og staben hennes velkommen til oss. Vi håper besøket blir lærerikt for begge parter. 

Litt mer om vår nye byråd:
Rina Mariann har statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2003 til 2015. Hun har siden 2015 hatt permisjon fra bystyret for å være byråd.

Hun har tidligere vært nestleder i Oslo Arbeiderparti og leder for Oslo AUF. Hun har bodd i Oslo hele livet.