Teknologi, kommunikasjon og livsmestring, 30. oktober på Teknisk Museum

Bitten Olsen: Øyestyring musikk

Lørdag 30.10.21 kan alle som kommer til Teknisk museum prøve hjelpeteknologi, som øyestyring, bryterstyring og grafisk tegnstøtte. Eller hva med å lage musikk med blikket, pusten eller brytere? Tema for dagen er teknologi, kommunikasjon og livsmestring. I tillegg til å prøve denne teknologien, blir det god anledning til å slå av en prat med hjelpemiddelfirmaer og folk som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Arrangementet er et samarbeid mellom Teknisk museum og Digjobb fra TV 2 Skole. Digjobb er en møteplass for de som trenger å få utført digitale arbeidsoppgaver og de som trenger en kortidsjobb, blant annet personer som bruker hjelpemidler til å kommunisere.

Pandemien har vist at det å oppleve kunst og kultur sammen med andre er viktig for livskvalitet. Det gjelder også for folk som trenger hjelpemidler for å kommunisere og bevege seg. I Norge har vi god tilgang på hjelpemidler. Likevel er det ikke alle som får den hjelpen de trenger for å leve selvstendige liv. Ensomhet og isolasjon blir nærliggende. Erfaringen viser at kunst også kan være en måte for å uttrykke identitet og motvirke følelsen av isolasjon. Derfor er det spesielt spennende med ny teknologi, som gir muligheter til å uttrykke seg på nye måter.

Denne dagen kan alle som besøker museet få prøve ny og spennende teknologi. De får møte folk som kommuniserer på andre måter enn det man kanskje er vant til. Mye har skjedd innen hjelpemiddelteknologi de siste årene, og flere firma vil vise frem hva som finnes.

En av de spennende teknologiene vil Ruud van der Wel fra Nederland vise frem. Som grunnleggeren av My Breath My Music Foundation. Han har utviklet instrumenter der man kan lage musikk på iPad og styre spill med pusten. Kanskje hans «the Magic Flute», et instrument du kan spille med små hodebevegelser og pust, vil vekke begeistring hos dem som prøve det denne lørdagen.

Du vil også møte firma og opplæringsmiljø i Norge:
• Abilia
• Tobii Dynavox
• Normedia
• TV 2 Skole
• Daisy
• Picomed
• Cognita
• SKUG, Kulturskolen i Tromsø
• Oslo voksenopplæring Nydalen
• Haukåsen skole i Oslo
• Ragna Ringsdals Dagsenter

Velkommen til en spennende og viktig dag på Teknisk museum!

 

Tekst: Lisa Magnussen og pressemelding fra Teknisk Museum