RagnaRocks siste konsert

RagnaRocks siste konsert

Tom Næss startet RagnaRock, og har vært med fra starten i 1983.  Kalle, det yngste medlemmet, har "bare" vært med i åtte år!

Avskjedskonserten tirsdag 5. juni ble ikke noe gravøl! Det ble en gedigen TAKK til alle som har bidratt til RagnaRock-eventyret gjennom 35 år.

Tom takket i sin tale alle som har vært med i bandet, og alle de som har bidratt med all mulig støtte. Talen ble avsluttet med at alle musikanter fikk et æresdiplom med takk for sin «fantastiske innsats for det unike bandet RagnaRock».

Nå er det på tide å gå videre, bruke kunnskap, erfaringer og ferdigheter ute i livet, hjemme, i fritid eller i arbeid. 

Historien til RagnaRock og bilder fra avskjedskonserten finner du i den siste  AvisN

 

Foto: Kjetil Fjellmann