Politikere og Likestillings- og Diskrimineringsombudet i debatt på Nydalen

dysleksidebatt

Oslo VO Nydalen arrangerte i samarbeid med Dysleksi Norge debatt og foredrag om dysleksi og flerspråklighet onsdag ettermiddag 29. januar. Temaet engasjerte mange og over 70 fagpersoner og andre interesserte møtte opp for å delta, lære og lytte. Gjennom lengre tid har det blitt jobbet for at Kompetanse Norge skal endre sitt regelverk slik at også voksne med dokumenterte lese- og skrivevansker skal få god nok tilrettelegging ved gjennomføring. Konsekvensene for den enkelte er meget store – å nå nivå B1 både på muntlig, skriftlig og lesing er nøkkelen videre for å få utdanning og jobb i Norge. Uten B1 kommer man seg ikke videre i systemet og dette kan medføre at man blir avhengig av sosiale ytelser fra NAV. Dette kan igjen medføre at man ikke får permanent oppholdstillatelse i Norge. Nina Sandberg (AP), Marit Strand (SP), Mona Fagerås (SV), alle fra Utdanningskomiteen på Stortinget, var samstemte i at tilretteleggingen for minoritetsspråklige som får norskopplæring ikke kunne være dårligere enn for elever i den ordinære grunnskolen og videregående skole. Rådgiver Shorish Azari fra Likestillings- og diskrimineringsombudet var tydelig på at manglende tilrettelegging på prøver og i opplæring for dyslektikere og voksne med dokumenterte lese- og skrivevansker kunne være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Stipendiat Helene Berntsen fra Universitetet i Agder holdt et flott innlegg om dysleksi og flerspråklighet for de fremmøtte og deltok i debatten med politikerne. Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, ledet debatten på en veldig god måte. Kompetanse Norge, som er ansvarlig for gjennomføring av Norskprøven og regelverket for tilrettelegging var tilstede og fikk mange gode innspill fra både politikere og fremmøtte.

Arrangørene Anders Slembe, Oslo VO Nydalen og Caroline Solem, Dysleksi Norge

Foredragsholder Helene Berntsen, Universitetet i Agder

Paneldeltakerne Shorish Azari, Marit Strand, Mona Fagerås, Nina Sandberg og Helene Berntsen ledet av Caroline Solem

 

Tekst: Anders Slembe
Foto: Heidi S. Kristoffersen