Lærere på skolebenken

lærere på skolebenken

Vår profil sier at: "Skolen skal ha landets beste spesialpedagoger og være ledende innenfor det spesialpedagogiske felt på hva som virker, både nasjonalt og internasjonalt."

Åtte av lærerne våre bidrar sterkt til å å oppnå akkurat det!

Dette skoleåret tar Nadia Gran karriereveiledning,  Elisabeth Høyer, Jilali Khalid og Sissel Undem tar læringsteknologi for synshemmede, Karen S. Jensen holder på med master i engelsk, Liv Olaisen har tatt studie i voksnes læring, Vegard S. Kristiansen holder på med PPU i idrettsfag og Marina Hjelmås har fullført master i synspedagogikk.

Gratulerer alle sammen!