Kvinnedagen

kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. Men visste du at en nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, og at allerede året etter, på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, ble det vedtatt en internasjonal dag?

Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til FN-dag.

Hovedarrangementet i Oslo er på Youngstorget kl 18.00. Noen av årets paroler er:

- #metoo - fra taushet til kvinnekamp!

- Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran

- Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel

- Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge

- Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre

- Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!

 

 Dersom du har lyst til å delta på andre arrangementer, finner du program for dagen, f.eks her, i Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/innenriks/dette-skjer-pa-kvinnedagen-1.933792

 Les mer om kvinnedagen i AvisN for denne måneden. https://nydalen.oslovo.no/siteassets/avisn/avisn-mars-2018.pdf

 

Foto: Heidi S Kristoffersen, fra boka "60 damer du skulle ha møtt" (Martha Breen/Jenny Jordahl)