Husk å søke!

søknadsskjema

Oslo VO Nydalen gir spesialundervisning til elever med ervervet eller medfødt skade. Deltakerne våre rekrutteres fra bydelene Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Vestre Aker, St.Haugen og Ullern.

Opplæringen gis på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Flertallet av deltakerne får undervisningen på opplæringssenteret, men mange får også opplæring i bolig eller på arbeidsplass.

Les mer her: https://nydalen.oslovo.no/fagtilbud/spesialundervisning/opplaringstilbud/

 

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.pdf

Soknadsskjema 1 - Spesialundervisning VO 2019-20.docx