Gult nivå

gult nivå

I praksis betyr det: 

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser og grupper kan ha undervisning sammen
  • Deltakerne bør ha faste plasser i hvert klasserom 
  • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til deltakere så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres deltakere og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger