Godt nytt år!

Skjermdump NRK, 3. jan 2021

For oss innebærer rødt nivå:

  • Alle ansatte og deltakere som er syke eller har symptomer på forkjølelse skal ikke komme på skolen.
  • Deltakere i risikogrupper eller som er bekymret for egen helse må gjøre vurdering av egen situasjon sammen med sin lege.
  • Skolen er fortsatt åpen og skal gi undervisning til våre deltakere på samme måte som vi har gjort til nå.
  • Vi må legge til rette for hjemmeundervisning for deltakere der dette er hensiktsmessig og fungerer. Det er mulig for deltakere å låne utstyr hos oss hvis det er behov for dette for å kunne gi undervisning digitalt. 
  • I noen undervisningssituasjoner er det ikke mulig å holde 1-meters avstand til deltakerne. Lærer og skolen må i de tilfeller vurdere bruk av munnbind, engangshansker/sprite hender ofte, eller bruke visir. 
  • Skolen har utarbeidet eget skriv med retningslinjer for undervisning utenfor skolen.